Cel mai bine ți s-ar potrivi feminismul liberal

Feminismul liberal este preocupat în mod special de drepturile femeilor de a participa în mod egal cu bărbații la viața publică a societății. Femeile sunt discriminate atâta timp cât sunt excluse din anumite sectoare de activitate, nu participă în structurile de putere ale diverselor instituții (în special piața muncii, educație, politica, tehnologie, afaceri, etc.). Feminismul liberal consideră că reducerea inegalităților se poate face în special prin asigurarea de drepturi și oportunități egale, prin egalitate de șanse, nu prin schimbări radicale, revoluționare. Conform feminismului liberal, nu se dorește în mod special schimbarea din temelii a structurilor economice, sociale, politice ale societății. Accentul este pus pe reformarea acestor structuri, în special prin dezvoltarea pieței libere, prin competiție și acumularea de competențe, astfel încât femeile dar și alte grupuri marginalizate să aibă acces deplin, alături de bărbați la viața publică.

Cuvinte cheie: gen, drepturi și libertăți, reforme, egalitate de șanse


Explorează alte tipuri de feminism

Feminism culturalFeminism marxistFeminism radical
Feminism multiculturalEcofeminismFeminism ambiguu
Postfeminism